Testimonials Version 2

Carousel

Tôi đã được giới thiệu đầu tư 2 căn hô chung cư cao cấp Thiên Quân Marina Plaza, vừa mới bỏ ra 200 triệu thôi mà bây giờ đang có người hỏi mua chênh lệch lại 250 triệu. Tôi cảm thấy rất vui, nhưng tôi chưa muốn bán vì tôi muốn đợi hoàn thiện xong tôi cho thuê.
bởi Hồ Hùng Anh
Nhà Đầu Tư
Họ là những người trẻ nhưng thật sự tôi rất tin tưởng họ, vì vừa rồi nhờ có những nhân viên của công ty Nam Minh Phát mà tôi đã tránh được một vụ đầu tư mà bị dính quy hoạch. Tôi thật sự rất cảm kích, Chúc công ty làm ăn phát triển!
bởi Lý Thuỳ Trang
Kế Toán Ngân Hàng
Tôi đã đầu tư theo công ty nhiều sản phẩm, tôi cảm thấy rất vui vì sản phẩm nào cùng mang về lợi nhuận cho tôi, và quan trọng hơn là các em trong công ty Nam Minh Phát đã hỗ trợ tôi bán ra sản phẩm được giá và đúng hẹn.
bởi Ngô Văn Trung
Kinh Doanh Tự Do
Tuy làm bên lĩnh vực bảo hiểm nhưng tôi cũng muốn dòng tiền tôi linh hoạt, nên tôi đã chọn Nam Minh Phát để theo đầu tư, vì ở đây luôn có sản phẩm tốt để cho tôi đầu tư, và đặc biệt là không phải đau đầu vì vấn đề bán lại sản phẩm.
bởi Nguyễn Thị Cẩm Đào
Trưởng Phòng Kinh Doanh

Grid 3 columns

Tôi đã được giới thiệu đầu tư 2 căn hô chung cư cao cấp Thiên Quân Marina Plaza, vừa mới bỏ ra 200 triệu thôi mà bây giờ đang có người hỏi mua chênh lệch lại 250 triệu. Tôi cảm thấy rất vui, nhưng tôi chưa muốn bán vì tôi muốn đợi hoàn thiện xong tôi cho thuê.
bởi Hồ Hùng Anh
Nhà Đầu Tư
Họ là những người trẻ nhưng thật sự tôi rất tin tưởng họ, vì vừa rồi nhờ có những nhân viên của công ty Nam Minh Phát mà tôi đã tránh được một vụ đầu tư mà bị dính quy hoạch. Tôi thật sự rất cảm kích, Chúc công ty làm ăn phát triển!
bởi Lý Thuỳ Trang
Kế Toán Ngân Hàng
Tôi đã đầu tư theo công ty nhiều sản phẩm, tôi cảm thấy rất vui vì sản phẩm nào cùng mang về lợi nhuận cho tôi, và quan trọng hơn là các em trong công ty Nam Minh Phát đã hỗ trợ tôi bán ra sản phẩm được giá và đúng hẹn.
bởi Ngô Văn Trung
Kinh Doanh Tự Do

Grid 2 columns

Tôi đã được giới thiệu đầu tư 2 căn hô chung cư cao cấp Thiên Quân Marina Plaza, vừa mới bỏ ra 200 triệu thôi mà bây giờ đang có người hỏi mua chênh lệch lại 250 triệu. Tôi cảm thấy rất vui, nhưng tôi chưa muốn bán vì tôi muốn đợi hoàn thiện xong tôi cho thuê.
bởi Hồ Hùng Anh
Nhà Đầu Tư
Họ là những người trẻ nhưng thật sự tôi rất tin tưởng họ, vì vừa rồi nhờ có những nhân viên của công ty Nam Minh Phát mà tôi đã tránh được một vụ đầu tư mà bị dính quy hoạch. Tôi thật sự rất cảm kích, Chúc công ty làm ăn phát triển!
bởi Lý Thuỳ Trang
Kế Toán Ngân Hàng
Tôi đã đầu tư theo công ty nhiều sản phẩm, tôi cảm thấy rất vui vì sản phẩm nào cùng mang về lợi nhuận cho tôi, và quan trọng hơn là các em trong công ty Nam Minh Phát đã hỗ trợ tôi bán ra sản phẩm được giá và đúng hẹn.
bởi Ngô Văn Trung
Kinh Doanh Tự Do
Tuy làm bên lĩnh vực bảo hiểm nhưng tôi cũng muốn dòng tiền tôi linh hoạt, nên tôi đã chọn Nam Minh Phát để theo đầu tư, vì ở đây luôn có sản phẩm tốt để cho tôi đầu tư, và đặc biệt là không phải đau đầu vì vấn đề bán lại sản phẩm.
bởi Nguyễn Thị Cẩm Đào
Trưởng Phòng Kinh Doanh

So sánh các bảng liệt kê

So sánh