Hậu Giang: Giao gần 6ha đất cho Công ty Cổ phần Thiên Lộc – HG

(Xây dựng) – Ngày 02/02, ông Nguyễn Văn Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc giao đất (đợt 2), cho thuê đất để Công ty Cổ phần Thiên Lộc – HG thực hiện dự án: Khu tái định cư và dân cư thương mại phục vụ Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Xem bản đồ quy hoạch khu tái định cư và nhà ở thương mại Thiên Lộc tại đây

Quyết định giao đất (đợt 2), cho thuê đất để Công ty Cổ phần Thiên Lộc – HG thực hiện dự án: Khu tái định cư và dân cư thương mại phục vụ Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; với diện tích 59.556m2. Trong đó, phần đất giao để thực hiện dự án với tổng diện tích 54.516m2: Đất ở diện tích 27.159,3m2 (trong đó: Đất nhà ở liền kề, với diện tích 19.375,1m2 và đất nhà ở thu nhập thấp, với diện tích 7.784,2m2); Đất cây xanh 8.726,6m2; Đất giao thông và hẻm kỹ thuật: 18.630,1m2.

Thời hạn giao đất cho công ty cổ phần Thiên Lộc là 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định giao đất. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất (đối với phần diện tích đất ở).

Sau khi đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật (đất cây xanh; đất giao thông và hẻm kỹ thuật) theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, Công ty Cổ phần Thiên Lộc – HG có trách nhiệm bàn giao cho UBND huyện Châu Thành A quản lý theo quy định và không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh.

Phần diện tích đất cho thuê có diện tích 5.040m2 để đầu tư xây dựng khu xử lý nước thải thuộc dự án: Khu tái định cư và dân cư thương mại phục vụ Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Mục đích sử dụng đất: Đất thủy lợi. Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định cho thuê đất. Phương thức nộp tiền thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

Vị trí mốc giới, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ địa chính xã Tân Phú Thạnh số 66/Công ty ACB Hậu Giang ngày 22/12/2020 của Công ty TNHH Đo đạc bản đồ ACB Hậu Giang lập và Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, xác định ngày 31/12/2020.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan xác định nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí (nếu có) và thông báo Công ty Cổ phần Thiên Lộc – HG phải nộp theo đúng quy định.

Đồng thời UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây: Hướng dẫn Công ty Cổ phần Thiên Lộc – HG thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định. Ký Hợp đồng thuê đất với Công ty Cổ phần Thiên Lộc – HG đối với phần diện tích thuê theo đúng quy định. Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Thiên Lộc – HG theo quy định. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Thiên Lộc – HG sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Khu dân cư Thiên Lộc.

UBND huyện Châu Thành A có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý toàn bộ phần diện tích đất cơ sở hạ tầng kỹ thuật khi Công ty Cổ phần Thiên Lộc – HG bàn giao theo đúng quy định.

UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Công ty Cổ phần Thiên Lộc – HG có trách nhiệm thực hiện: Xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật công cộng của dự án theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, thiết kế và quy hoạch được phê duyệt; sau khi xây dựng hoàn thành bàn giao cho UBND huyện Châu Thành A quản lý theo đúng quy định. Thực hiện nghĩa vụ tài chính và đăng ký quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Quản lý quá trình đầu tư dự án, đảm bảo tiến độ đầu tư dự án theo đúng quy định, thực hiện bảo vệ môi trường và xây dựng công trình theo quy định pháp luật. Phải quản lý giữ gìn khu đất được giao đất, thuê đất không để bị lấn chiếm và đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Sử dụng đất đúng mục đích được giao, cho thuê và chịu trách nhiệm về nguồn vốn đầu tư và hiệu quả của dự án, việc huy động vốn phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

nguồn: baoxaydung.com

Compare listings

Compare