Thuê đơn vị tư vấn xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội thành phố Cần Thơ 2021 – 2025

Nhà ở xã hội An Phú

(NMP – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa mới ký ban hành Công văn số 5643/UBND-XDĐT về việc xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội thành phố Cần Thơ 2021-2025.

Khu đô thị mới Hồng Loan một trong các đề án phát triển nhà ở xã hội thành phố Cần Thơ
Khu đô thị mới Hồng Loan một trong các đề án phát triển nhà ở xã hội thành phố Cần Thơ

Xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội thành phố Cần Thơ đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân thành phố

Theo đó, UBND thành phố Cần Thơ thống nhất chủ trương cho Sở Xây dựng thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực theo quy định để xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025.

Thời gian thực hiện: Từ quý IV/2021 đến quý II/2022. Kinh phí thực hiện là ngân sách thành phố Cần Thơ. Thời gian trình UBND thành phố Cần Thơ ban hành quý III/2022; Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 27/10/2021, ông Mai Như Toàn – Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ đã ký ban hành Công văn số 3348/SXD-QLN Về việc tham mưu UBND thành phố xây dựng Đề án phát triển xã hội thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, gửi UBND thành phố Cần Thơ.

Công văn Sở Xây dựng Cần Thơ đề nghị UBND thành phố Cần Thơ cho chủ trương thực hiện nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố Cần Thơ xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội thành phố Cần Thơ. Theo đó, cho phép Sở Xây dựng được tổ chức thuê đơn vị đủ năng lực theo quy định để thực hiện tư vấn xây dựng Đề án phát triển xã hội thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025. Kinh phí thực hiện: Ngân sách thành phố Cần Thơ. Thời gian thực hiện: Quý IV/2021 và quý I, II/2022. Thời gian trình UBND thành phố Cầm Thơ ban hành quý III/2022.

>> Tin tức được cập nhật bởi namminhphat.vn

Nhà ở xã hội An Phú
Nhà ở xã hội An Phú

Theo Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 ngày 12/01/2021 của UBND thành phố Cần Thơ, thành phố Cần Thơ phấn đấu phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân 25,5m2/người, diện tích nhà ở tăng thêm toàn thành phố Cần Thơ là 5,33 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở thương mại 1,77 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội 0,35 triệu m2 sàn, nhà ở tái định cư 0,50 triệu m2 sàn, nhà ở người dân tự xây dựng 2,71 triệu m2 sàn; số lượng nhà ở tăng thêm 38.891 căn, trong đó nhà ở thương mại 9.829 căn, nhà ở xã hội 5.982 căn, nhà ở tái định cư 5.007 căn, nhà ở người dân tự xây dựng 18.073 căn.

Dự kiến quỹ đất phát triển nhà ở đến năm 2025 toàn khu là 2.596,9ha, trong đó đất ở 1.048, 2ha; nhà ở thương mại 1.000,4ha, nhà ở xã hội 19ha, nhà ở tái định cư 28 ha.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường giao Sở Xây dựng Cần Thơ chủ trì, phối hợp đơn vị có liên quan, nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án xây dựng Nhà chung cư (quy mô khoảng 10.000 căn hộ) do Nhà nước quản lý, thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, phục vụ nhu cầu tái định cư các dự án. Tham mưu UBND thành phố Cần Thơ, trình Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ có ý kiến, triển khai thực hiện.

Theo đó, cuối năm sẽ có nhiều dự án mới triển khai, đặc biệt là loại hình chung cư sẽ phổ biến bởi đây là xu hướng tất yếu của thị trường. Trong quý IV năm nay, đã có nhiều dự án được phê duyệt và sắp khởi công như Cara River Park, chung cư Nhịp Điệu Xanh Dream House, chung cư Thiên Quân Marina Plaza…

Theo: baoxaydung.com.vn

Compare listings

Compare