tr

Cần Thơ: Hơn 55,7 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ninh Kiều

Ông Dương Tấn Hiển – Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ký Quyết định số 2817 /QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình Khu tái định cư Ninh Kiều, hạng mục: San lắp mặt bằng, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước và hệ thống cây xanh. Giá trị dự toán xây dựng công trình là 55.707.638.403 đồng.

Đường Hoàng Quốc Việt đường kết nối với Khu tái định cư Ninh Kiều.
Đường Hoàng Quốc Việt đường kết nối với Khu tái định cư Ninh Kiều.

Quyết định của UBND thành phố Cần Thơ, phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình Khu tái định cư Ninh Kiều, hạng mục: San lắp mặt bằng, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước (hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước sinh hoạt) và hệ thống cây xanh. Đây là loại công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III, dự án nhóm B. Liên doanh Viện Quy hoạch Xây dựng Cần Thơ và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển An Giang, là nhà thầu khảo sát, thiết kế và dự toán xây dựng.

Hệ thống giao thông khu tái định cư Ninh Kiều thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều

Theo phê duyệt của UBND thành phố Cần Thơ, sẽ san lắp mặt bằng với diện tích khu đất khoảng 91.736,7m2, hiện trạng cao độ trung bình là +1,75m, cao độ trung bình đáy mương là +0,39m (cao độ quốc gia) và sẽ san lắp độ cao +2,2m (cao độ quốc gia -Hòn Dấu).

Giao thông đường bộ khu đất dự án có giao thông tiếp cận là trục đường Hoàng Quốc Việt kết nối với dự án, đây là tuyến đường giao thông chính đấu nối vào dự án. Giao thông đường thủy tiếp giáp rạch Ngọn Đầu Sấu và rạch Ngã Ngay. Hệ thống giao thông trong khu đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa bên trong và bên ngoài dự án, giữa các khu chức năng với nhau, đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật. Tiêu chuẩn đường đô thị – yêu cầu thiết kế TCXDVN104-2007, các tuyến đường trong dự án có tiêu chuẩn kỹ thuật với cấp hạng thiết kế: loại đường đô thị, cấp kỹ thuật 40, tốc độ thiết kế 40Km/h, cấp tải trọng trục xe 10 tấn, mặt đường cấp cao A1.

Hệ thống cây xanh khu tái định cư Ninh Kiều thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều

Hệ thống cây xanh trong Khu tái định cư Ninh Kiều có 02 nhóm chính là: Cây xanh sử dụng công cộng (công viên, vườn hoa, vườn dạo); Cây xanh đường phố (cây xanh, thảm cỏ trong phạm vi chỉ giới đường đỏ). Tất cả tuyến đường trong quy hoạch đều phải trồng xây anh đường phố. Cây xanh trồng trên vĩa hè chọn cây bằng lăng, cây xanh trồng trong công viên là cây hoàng hậu và cây trang đỏ, cỏ lá gừng.

Hệ thống thoát nước khu tái định cư Ninh Kiều thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều

Hệ thống thoát nước mưa hiện trạng xung quan khu vực chưa có hệ thống thoát nước mưa. Nước mặt một phần tự thấm và một phần thoát ra các kênh rạch. Phương án thiết kế là hệ thống thoát nước mưa là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Nước mưa là loại nước thải qui ước sạch, nước mưa được thu vào mạng lưới tuyến ống qua các hố thu bố trí hai bên đường, tự chảy trong hệ thống cống sau đó đấu nối vào vào cửa xả thoát xuống kênh rạch hiện trạng. Dùng phương pháp phân chia lưu vực để tính toán cho từng đoạn cống, từng tuyến cống và cả hệ thống. Hình thức thoát nước là nước thải được vận chuyển trong hệ thống ống kín, bố trí dưới vĩa hè. Đường kính ống thoát nước D600-D1000.

Hệ thống thoát nước sinh hoạt hiện trạng khu đất chưa có hệ thống thoát nước sinh hoạt. Phương án thiết kế hệ thống nước sinh hoạt là hệ thoát nước riêng hoàn toàn. Nước thải các hộ dân đấu nối với hệ thống thu gom uPVC xả vào ga thoát nước sinh hoạt. Nước thải tại các khu vệ sinh phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn mới được xả vào hệ thống thoát nước…

Dự toán khu tái định cư Ninh Kiều thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều

Giá trị dự toán xây dựng công trình là 55.707.638.403 đồng. Trong đó, chi phí xây dựng 48.667.551.891 đồng, chi phí quản lý dự án 792.882.907, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 2.895.769.573 đồng, chi phí khác 698.689.346 đồng và chi phí dự phòng 2.652.744.686 đồng. Thời gian sử dụng công trình 20-50 năm.

Quyết định của UBND thành phố Cần Thơ, yêu cầu UBND quận Ninh Kiều là chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng công trình đạt hiệu quả đầu tư và đúng quy định pháp luật.

Theo: Huỳnh Biển

Compare listings

So sánh