tr

Thành lập khu công nghệ thông tin tập trung Thành phố Cần Thơ

khu công nghệ cao

Khu công nghệ thông tin tập trung Thành phố Cần Thơ có diện tích trên 200.000 m2, nằm trên địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Thành phố Cần thơ.

Theo Quyết định, Khu công nghệ thông tin tập trung Thành phố Cần Thơ có diện tích 200.219 m2, thuộc địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ; do Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung Thành phố Cần Thơ.

Khu công nghệ thông tin tập trung Thành phố Cần Thơ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 4 Nghị định 154/2013 quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

Khu công nghệ thông tin tập trung Thành phố Cần Thơ được áp dụng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định trên. Ngân sách Nhà nước (của Trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng khu này theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng ủy quyền cho Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ quyết định thành lập tổ chức quản lý và ban hành quy chế hoạt động Khu công nghệ thông tin tập trung Thành phố Cần Thơ theo quy định của Nghị định số 154/2013 và các quy định khác của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc tinh gọn tổ chức bộ máy, không tăng đầu mối quản lý và phát sinh biên chế.

UBND Thành phố Cần Thơ phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định, bảo đảm việc đầu tư xây dựng và quản lý vận hành Khu công nghệ thông tin tập trung Thành phố Cần Thơ hiệu quả và đúng quy định.

hiện tại chúng tôi có 1 số sản phẩm liền kề khu công nghệ thông tin tập trung xem tại đây

nguồn: vtc.vn

Compare listings

So sánh