Cần Thơ cần phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển vùng ĐBSCL trong 2021 – 2030

Cần Thơ cần phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm động lực phát triển vùng ĐBSCL

(NMP) – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ Cần Thơ cần phát huy mạnh mẽ vai trò là trung tâm động lực phát triển vùng ĐBSCL tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ.

Cần Thơ cần phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm động lực phát triển vùng ĐBSCL
Cần Thơ cần phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm động lực phát triển vùng ĐBSCL

Thông báo kết luận nêu rõ, Cần Thơ có vị trí, vai trò quan trọng với nhiều tiềm năng, lợi thế cả về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật, là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi kiểm soát được dịch bệnh, các hoạt động kinh tế – xã hội của Cần Thơ phục hồi mạnh mẽ: trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tiếp tục tăng trưởng khá và đạt 8,04%, cao hơn bình quân cả nước (6,42%), sản xuất nông nghiệp ổn định, kết quả chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng tích cực, năng suất tăng, sản lượng vượt kế hoạch; khu vực dịch vụ là điểm sáng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21,09%, khách du lịch đến thành phố tăng 55%.

Đưa Cần Thơ làm trung tâm động lực phát triển vùng ĐBSCL

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, thành phố Cần Thơ còn một số hạn chế, thách thức cần khắc phục như: Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; năm 2021 vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn…

>> Xem thêm: Tập trung triển khai ba dự án lớn giúp Cần Thơ phát triển đột phá giai đoạn 2021 – 2030

Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, Cần Thơ cần phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, tự lực, tự cường để vươn lên để thành phố trở thành trung tâm động lực phát triển vùng ĐBSCL. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiều, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cần Thơ sẽ thu hút đầu tư và thị trường BĐS Cần Thơ có thể sẽ nóng lên do các yếu tố hạ tầng hoàn thiện
Cần Thơ sẽ thu hút đầu tư và thị trường BĐS Cần Thơ có thể sẽ nóng lên do các yếu tố hạ tầng hoàn thiện

Phát huy mạnh mẽ truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, đồng thời, xác định công việc có trọng tâm, trọng điểm; làm việc nào xong việc đó. Khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; trong đó nguồn lực bên trong là cơ bản, lâu dài, chiến lược, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá. Công tác chỉ đạo, điều hành, phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; kiên định mục tiêu xuyên suốt, nhưng phải hết sức linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm hiệu quả, kịp thời.

Đồng thời, huy động, tập trung mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng; là cơ sở để thành phố Cần Thơ phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển vùng, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế, từ đó Cần Thơ trở thành trung tâm động lực phát triển vùng ĐBSCL trong thời gian tới.

Khẩn trương hoàn thành quy hoạch tích hợp TP Cần Thơ
Khẩn trương hoàn thành quy hoạch tích hợp TP Cần Thơ

Chú trọng phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Cần Thơ chú trọng phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài cho Cần Thơ và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phát triển Phú Quốc và Cần Thơ thành trung tâm du lịch quốc tế
Phát triển Phú Quốc và Cần Thơ thành trung tâm du lịch quốc tế

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao thứ hạng các chỉ số như cải cách hành chính, hiệu quả hành chính công, sự hài lòng của người dân…. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ; đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời; khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo: baochinhphu.vn

Compare listings

Compare